Вие отсъдете    

Може ли Елън Уайт да издържи

Библейския изпит за пророк?

 

Изпит № 1:

Пророчествата трябва да бъдат изпълнени

 

„Когато някой пророк говори от Господнето име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.” Втор. 18:12

 

„... когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наистина е пратил.” Ер. 28:9

 

Госпожа Уайт направи относително малко предсказания, но достатъчно, за да бъде подложена на изпит за Божий пророк, за да видим дали ще може да издържи изпита. Не забравяйте, че истинския Божий пророк никога няма да направи фалшиво предсказание и нито едно от предсказанията му няма да бъде фалшиво.

 

 

Предсказание № 1:

 Исус ще се завърне през Юни 1845 год.

 

 

Лусинда Бурдик и Елън Хармън [Уайт] бяха близки приятелки в средата на 1840те години. Госпожа Burdick, съпруга на пастор, имаше много възможности да чуе пророчествата на г-жа Уайт. (За да решите дали можем да вярваме на Лусинда Бурдик, кликнете тук) Следва свидетелството на г-жа Burdick относно пророчество на Елън Уайт на което тя е била очевидка.

 

„През 1845 година аз срещнах няколко пъти г-ца Елън Хармън в дома на чичо ми в Южен Хандхам, Мериланд. Първата от тези срещи беше през Май, когато я чух да казва, че Исус Христос ще се завърне на тази земя през Юни същата година. (Виж нотариално завереното писмо на Лусинда Бурдик.)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Елън Хармън казва, че „Бог и е открил”, че Исус ще дойде през Юни 1845 год. това е пълен неуспех. Ние спокойно можем да спрем с нашето изследване до тук, знаейки със сигурност, че според Втор. 18:22 няма защо да се страхуваме от този пророк. Тя доказва, че греши и по този начин показва, че не говори от името на Бог.

 

Предсказание № 2:

 Исус ще се завърне през Септември 1845 год.

 

 

Г-жа Бурдик казва отново:

 

„По време на коситбата на сеното отново срещнах Елън придружена от Джеймс Уайт на същото място и чух, когато, моя чичо, я попита защо Господ не се завърна през Юни, според нейните видения. Тя каза, че й е било казано на ханаански език, който тя не е разбирала; но след това била разбрала, че Христос ще се завърне през Септември, по време на втората коситба на сеното, а не на първата.” (Пак там)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Христос завърна ли се през Септември 1845 год.? Явно не!

 

Предсказание № 3:

Семейство Уайт ще бъде изпратено в затвор през 1846 год.

 

Г-жа Burdick отново свидетелства относно изказване направено от Елън Уайт през 1846 год.:

 

„По време на пътуване до източната част на Мейн, тя видя във видение, че те ще имат големи неприятности със злите сили по време на това пътуване и ще бъдат хвърлени в затвор. Те разказаха това на църквите по пътя си. Когато обаче се завърнаха те казаха, че са прекарали великолепно. Приятелите им ги запитаха дали не са имали някакви проблеми със злите сили или със затвор? Те отговориха: „Никакви проблеми!” Хората във всяка църква скоро започнаха да разбират истината за нея и решително се противопоставиха на виденията.” (Пак там)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Ясно е, че хората, на които тя е разказвала за видението си са вярвали, че тя описва предстоящо изпращане в затвор, което е трябвало да стане по време на самото пътуване на изток.. Това се вижда ясно от факта, че: 1) хората ги запитват дали са били в  затвор, след като са се завърнали, и: 2) когато разбират, че не са били в затвор, те се противопоставили решително на виденията й. Това несбъднало се пророчество било достатъчно, за да убеди хората в църквите в Мейн, че тя е фалшив пророк. То трябва да е достатъчно, за да убеди и нас днес!

 

Предсказание № 4:

 Голямата епидемия, която никога не дойде

 

През 1849 год. г-жа Уайт, написа забележителни думи:

 

„Това, което видяхме и чухме за епидемията (през 1849 год.) е само началото на това, което ще видим и чуем. Скоро умрелите и умиращите ще бъдат навсякъде около нас.” (Present Truth, Sept. 1849).

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

 ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

„Епидемията”, която тя описва, се оказа местен феномен, а не знак за предстоящия край на света. Скоро, след като това пророчество било записано, епидемията приключва и САЩ навлиза в период на мир и благоденствие, които продължават за дълги години. Тя каза: „Скоро умрелите и умиращите ще бъдат навсякъде около нас.” Какво означава „скоро”? Изминали са почти 150 години от тогава! Тя казва, че умрелите ще бъдат около „нас”. Това означава нея. Тя казва, че умрелите ще бъдат около нея. Това никога не се случи по време на нейния живот. Това е още едно несбъднало се пророчество.

 

Предсказание № 5:

Исус ще дойде след няколко месеца

 

През 1850 година сестра Уайт ни казва, че нейния ангел й е казал:

 

„Придружаващият ме ангел каза: `Времето почти е свършило. Приготви се, приготви се, приготви се`... сега времето почти е свършило... и това, което ние сме учили с години, те трябва да научат за няколко месеца.” (Early Writings, pp. 64-67)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

 ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Контекстът на този цитат е неопровержим. Ново повярвалите, ще трябва да научат адвентните доктрини за „няколко месеца”, тъй като „сега времето почти е свършило”. Намаляването на времето не е поради причина, че ново повярвалите са по-умни от по-старите вярващи, нито защото адвентистите са направили ускорен курс, за научаване на доктрините. Не, контекстът ясно заявява причината, поради която те трябва да учат бързо: „времето почти е свършило”. Каква е вашата дефиниция за няколкото месеца? Три? Пет? До днес са изминали повече от 1 860 месеца, от времето, когато сестра Уайт каза, че остават само „няколко месеца”. Със сигурност тя не казва, че са останали много години, тъй като тя казва, че това, което другите са научили за „години”, ново повярвалите трябва да научат за „месеци”. Това е още един провал.

 

Предсказание № 6:

Някои от конференцията през 1856 година ще видят пришествието на Исус

 

За разлика от предишните провали, този получи широко внимание, тъй като беше публикуван в „Свидетелства към църквата” и много хора успяха да го прочетат. През 1856 год., когато е участвала в църковна конференция, г-жа Уайт е имала видение:

 

„Бяха ми показани участниците в настоящата конференция. Ангелът каза: `Някои ще бъдат храна за червеите, някои, обект на седемте последни язви, някои ще бъдат живи и ще останат на земята, за да бъдат преобразени при идването на Исус.” Testimonies, Vol. 1, p. 131

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

 ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Всеки един от участниците в тази конференция е умрял преди няколко поколения. Нито един от тях не е „жив” и не е „на земята, за да бъде преобразен при идването на Исус.” 

 

След като това пророчество не се изпълнява, църквата изпада в затруднение, чудейки се какво да прави с това изказване. Накрая беше взето решението, то да бъде обявено като „условно пророчество”, въпреки че нямаше условия, които да са заявени, или които да се подразбират от пророчеството (за разлика от условните Библейски пророчества, които винаги притежават условията, които са заявени категорично в пасажа). Това е най-ужасният пророчески провал на Елън Уайт.

 

Предсказание № 7:

Скоро земята ще бъде обезлюдена

 

През 1864 год. сестра Уайт написа:

 

„Човечеството ми беше показано изтощено. Всяко поколение ставаше по-слабо и заболяване от всякаква форма посещаваше човешката раса... Силата на Сатана над човешкото семейство се увеличаваше. Ако Господ не дойде скоро, за да унищожи неговата сила, земята скоро ще бъде обезлюдена.” Свидетелство #8, p.94, в Духовни дарби III-IV

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Тук отново срещаме думата „скоро”. През 1864 год. тя каза, че земята скоро ще бъде обезлюдена. Това случи ли се след 1864 год.? През 1900 год. населението на земята се покачи до 1.6 милиарда хора. Днес има повече от 6 милиарда. До 2050 год. се очаква да има около 25 милиарда жители на планетата. Поради по-добро хранене, напредък на медицината и подобрени условия за живот всяко поколение живее по-дълго, по-здравословно, по-здраво и по високо. Това не е нищо повече от грандиозен провал.

 

 

Предсказание № 8:

Робството ще бъде възстановено в южната част

на САЩ

 

Ето още едно позорно предсказание направено от Елън Уайт:

 

„Робството ще бъде възстановено в южните щати; тъй като духът на робството все още е жив. Затова няма да бъде лесно на тези, които работят всред негрите да проповядват истината смело и ясно, както биха могли да правят това свободно на други места. Дори Христос прикри своите уроци в символи и притчи, за да избегне опозицията на Фарисеите.” (Spalding, Magan Collection, page 21 and 2 MR #153, page 300)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Робството беше ли възстановено в южните щати на САЩ? Разбира се, не! След Гражданската война, участието в заробване на хора, се смята за федерално престъпление. Робството е система, в която едно човешко същество, притежава друго човешко същество и робът няма никакви лични права определени със закон. Тази система беше унищожена и никога няма да бъде възстановена отново. Всяка личност има правото да живее и работи на всяко място, на което би пожелала. Благодарение на Бог робството е унищожено и изчезнало. Това е още едно пророческо поражение.

 

Предсказание № 9:

Робовладелците ще пострадат от седемте последни язви

 

 

Тук г-жа Уайт предсказва, че робовладелците ще преживеят седемте последни язви, като са описани в книгата Откровение:

 

„Аз видях, че робовладелеца ще трябва да отговаря за душата на своя роб, когото   е държал в невежество... господарят трябва да понесе седемте последни язви , а след това да се яви по време на второто възкресение и да понесе втората, най-ужасна смърт.” („Ранни писания” стр.. 276)

 

 Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Това пророчество беше направено в контекста на робството, което някога съществуваше в САЩ. Ние изчислихме, че най-старият робовладелец в САЩ е умрял в първите години след1900та год., почти преди 100 години.

 

Предсказание № 10:

Болен човек ще оздравее

 

 

През 1873 год. редактора на шведското издание на Advent Herald, г-н К. Карлстед се разболява сериозно от коремен тиф. Г-жа Уайт и други са били поканени до болничното му легло, за да се молят за него. Връщайки се от молитвеното събрание, г-жа Уайт казала, че Господ е „...присъствал със своята възстановяваща сила, за да излекува Карлстед, чиято болест не била смъртоносна,  но допусната за да се прослави Божия Син чрез оздравяването му.” (Charles Lee, Three Important Questions for Seventh-Day Adventists to Consider)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Чарлз Лии, който в това време е бил проповедник в адвентната църква, е присъствал на молитвеното събрание и става свидетел на предсказанието направено от Елън Уайт. За съжаление г-жа Уайт отново сгреши. Carlstedt умря в разстояние на една седмица след нейното предсказание. Потресаващо несбъднало се пророчество.

 

Предсказание 11:

Почукванията ще се увеличават

 

Г-жа Уайт твърди, че е видяла във видение от Бог, че почукванията, които сестрите Фокс и други са чували ще се увеличават:

 

„Видях във видение, че ще се счита за богохулство да се говори срещу почукванията, и че те ще се увеличават повече и повече, и че силата на Сатана ще се увеличи, и че някои от неговите посветени последователи ще притежават силата, да извършват чудеса и дори да свалят огън от небето пред хората.” (Ранни писания стр. 59)

 

Пророчеството изпълни ли се или не?

ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ!

 

Това пророчество е отбелязано като провал. Въпреки че популярността на движението на спиритизма се увеличава в средата на 1800те години, след известно време то запада. Движението беше към залеза си преди признанието на сестрите Фокс в 1888 год., че почукванията са били фалшиви и след смъртта им през 1890 год. то продължи да запада. Днес, ако запитате когото и да било относно „почукванията”, те ще си помислят, че говорите за вид музика, а не за начин за комуникиране с умрелите. Почукванията са напълно изчезнали от съзнанието на хората. Ние не сме видели доказателство, че е било прието за „богохулство да се говори срещу тях”. Цялото спиритическо движение претърпя провал през 1920те години, когато известният магьосник Хари Худини разкри много от известните медиуми като фалшификатори и измамници. За по-подробна дискусия относно спиритизма, сестрите Фокс и съвременното движение New Age кликни тук.

Сбъдна ли се някое от пророчествата на Елън Уайт?

 

Г-жа Уайт направи някои неясни предсказания относно увеличаване на престъпленията и замърсяването на големите градове. Този вид предсказания е трудно да бъдат отъждествени като такива, тъй като и много други хора от нейното време казваха същите тези неща. Проблемът с това е, че ако приемем за пророк всеки, който е направил такива общи предсказания, тогава буквално ще имаме хиляди пророци. Общите предсказания за увеличаване на престъпленията и замърсяване на околната среда не правят пророк от претендиращия за такъв. Пророкът трябва да бъде изследван относно специфични пророчества и специфични резултати.

 

Какво да кажем за предсказанията във „Великата борба”?

 

Някои хора казват, че предсказанията, дадени във „Великата борба”, такива като САЩ в пророчествата и спазването на неделята, изглежда, че се случват и това доказва, че г-жа Уайт е пророк. Истината е, че САЩ се оттегля от Държавния закон за неделята. Какво да кажем за предсказанието за папството, което ще се съюзи с отпадналото протестантство? Г-жа Уайт предупреди за това, но също така много други християни, които не бяха адвентисти отправяха същото предупреждение по същото време, когато тя отправи своите предупреждения. Това означава ли, че тези други хора, са също пророци?

 

Какво да кажем за земетресението в Сан Франциско?

 

Г-жа Уайт написва следното в непубликуван ръкопис през 1903 год.:

 

„Сан Франциско и Окланд стават като Содом и Гомор и Господ ще ги посети. Не след дълго, те ще пострадат от Неговата присъда.” (Ръкопис 30, 1903 год.)

 

Въпреки че тя никога не каза специфично, каква ще бъде „присъдата” тя беше само на половина права в това предсказание, тъй като Сан Франциско беше засегнат от земетресение три години по късно през 1906 год. Обаче Окланд не беше засегнат сериозно. Колкото и да е странно, г-жа Уайт никога не направи опит, да отиде лично и да предупреди жителите на Сан Франциско за предстоящото земетресение.

 

Изпит № 1

Вие решете успешен ли е или не?

 

Ние цитирахме единадесет случая, когато нейните предсказания не са се изпълнили. Не забравяйте, че се изисква само едно пророчество да не се изпълни, за да може пророка да бъде дисквалифициран като такъв! Дори ако сме щедри и дадем кредит на г-жа Уайт за предсказването на земетресението в Сан Франциско – въпреки че тя никога не каза специфично, че ще има „земетресение”, а предупреждението беше записано в ръкопис, и беше публикувано чак след събитието – тя щеше да е направила едно правилно предсказание от дванадесет. Това е по-малко от 10%. Това би я поставило наравно с ясновидците днес, които обикновено познават почти толкова. Така че тя е твърде далеко от библейските пророци, които бяха прави 100%. В Библейските времена, пророкът трябваше да е прав 100% или той рискуваше да изгуби живота си. Имайки предвид това, би било малко вероятно, че г-жа Уайт щеше да има смелостта, да обяви себе си за „духа на пророчеството” по време на Библейските времена.

 

 

Изпит № 2:

Не може да има лъжа в техните видения

 

 

„Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ, и като ги разказват, с лъжите си и с надменността си правят людете Ми да се заблуждават, тогаз когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал; Прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ Ер. 23:32

 

Лъжа № 1:

Вратата на спасението е затворена

 

 

В периода от 1844-1850 год., време, в което г-жа Уайт получаваше чести публични видения, тя твърдеше, че на няколко пъти е видяла вратата на спасението затворена и адвентистите вече не трябва да работят за спасението на света. Otis Nichols, ревностен вярващ в Елън Уайт написа:

 

„Нейната вест беше... че нашето дело за номиналната църква и за света беше завършено и това, което оставаше да бъде извършено беше за семейството на вярващите” /за адвентистите/. (DF 105, Otis Nichols to William Miller, April 20, 1846.)

 

Адвентният проповедник Исак Уелкам казва:

 

„Често посещавах събрания с Елън Г. Хармън и Джеймс Уайт през 1844 и 45 години. Няколко пъти аз я видях, когато падаше на пода – време, в което тя загубваше съзнание, за да има видение. Аз я чух да споделя виденията си от това време. Някои от тях бяха публикувани, като те свидетелстваха, че всички, които не подкрепиха движението от 1844 год. което проповядваше, че Христос е напуснал трона на милостта и всички, които някога са щели  да бъдат запечатани бяха запечатани и никой друг вече не можеше да се покае.” (An Examination of Mrs. Ellen White's Visions, Miles Grant, Boston: (Публикувано чрез Адвентна Християнска Издателска Асоциация, 1877)  

 

Виденията на г-жа Уайт относно „затворената врата” дори бяха успешни в убеждаването на няколко скептични вярващи, че вратата на спасението наистина беше затворена.. Тук разполагаме със специфичен пример за това, как Елън Уайт видя лъжа във видение (затворената врата) и след това сподели това видение с други хора, които също приеха фалшивото учение:

 

„Докато бяха в Ексетер, Мейн, на събрание с Израел Даммън, Джеймс и много други, имаше доста хора, които не вярваха в затворената врата. Аз страдах много в началото на събранието. Изглеждаше, че неверието беше засегнало всеки. На събранието присъстваше една жена, за която казваха, че била много духовна. Тя беше пътувала и беше успешен проповедник повече от времето в последните двадесет години. Тя беше истинска майка в Израел. Но в групата се беше появило неверие относно затворената врата. Тя беше много състрадателна и не можеше да повярва, че вратата беше затворена. (Аз не знаех нищо относно техните различия.) Сестра Дюрбен се изправи за да говори. Аз се почувствах много тъжна. Изглеждаше, че духа ми е в агония и докато тя говореше, аз паднах от стола си на пода. Тогава аз видях как Исус се изправя от своя посреднически трон и премина в Пресветото място като Младоженец, за да получи царството си. Присъстващите на събранието се интересуваха от видението. Всеки от тях каза, че това е нещо съвсем ново за тях. Чрез могъща сила Бог работеше, за да постави истината в техните сърца... Когато видението завърши, моите уши бяха приветствани от пеенето на сестра Дюрбен, която викаше със силен глас. Повечето от тях приеха видението, и приеха затворената врата. (Manuscript Releases Vol. 5, p. 97)

 

Изпитът успешен ли е или неуспешен?

Неуспешен!

 Видението на г-жа Уайт за затворената врата на спасението убеди нейните последователи да приемат фалшива доктрина! Това накара Божия „народ да сгреши” и това видение въобще „не беше от полза за хората”. Това е конкретно доказателство, че г-жа Уайт не издържа на втория изпит за пророк. (За да научите повече за затворената врата, кликнете тук.)

 

Лъжа № 2:

Няма противоотрова срещу отравяне със стрихнин

 

 

През 1864 год. г-жа Уайт е имала „видение” относно стрихнин:

 

„Беше ми показано клонче, на което имаше големи плоски семена. На него беше написано Nux vomica, strychnine. Отдолу пишеше, няма противоотрова.” (Spiritual Gifts vol. 4, p. 136)

 

Нямаше ли да бъде чудесно, ако Бог беше споделил с Елън Уайт противоотровата за отравяне със стрихнин през 1864 год.? Това щеше да е прекрасно доказателство, че Той е този, който и дава виденията. Но вместо това виждаме Елън Уайт, която е имала видение, в което се казва, че няма противоотрова. Това естествено беше фалшиво видение, тъй като преди видението й английски учени бяха открили, че въглена е ефективна противоотрова. В Англия, през 1855 год. вече беше използван стрит животински въглен, разтворен в подсладена вода за лекуването на отровени със стрихнин и други алкалоиди. Може би нейният ангел не е бил в Англия и не е знаел нищо за противоотровата. За щастие обществото на учените не повярва на свидетелството на г-жа Уайт и откри няколко други противоотрови включително магнезиев окис, калиев перманганат и танин.

 

Изпитът успешен ли е или неуспешен?

Неуспешен!

 

Това е един от многото случаи, когато съвременната медицина е доказала, че г-жа Уайт е сбъркала в своите предсказания. (Ако искате да видите повече доказателства, за това, че г-жа Уайт е сбъркала в своите предсказания и съвети относно здраве и наука кликнете тук.)

 

Лъжа № 3

На Юпитер живеят високи хора

 

Следва писмо от една жена, адвентистка, г-жа Трусдейл, която присъствала в момента, когато г-жа Уайт видяла видението за „слънчевата система”.

 

„Сестра Уайт беше много отслабнала физически и докато се молихме за нея, Божият Дух се изля над нас. Скоро забелязахме, че тя беше безчувствена към земните неща. Това беше нейния пръв поглед върху света на планетите. След като преброи на глас луните на Юпитер, и скоро след това тези на Сатурн, тя представи прекрасно описание на кръговете на Сатурн. След това тя каза: `Населяващите планетата са високи, величествени хора, напълно различни от населението на земята. Грехът не беше засегнал тази планета.” (Взето от писмото на , г-жа Трусдейл, 27 Януари, 1891)

 

Изпитът успешен ли е или неуспешен?

Неуспешен!

 

Условията на Юпитер и Сатурн са изключително негостоприемни за живот. Юпитер няма солидна повърхност, както земята. Повърхността на планетата е съставен изключително от течен водород и атмосферното налягане е милиони пъти по-високо от това на земята. Със сигурност тя е негостоприемна за всякакъв вид живот, какъвто ни е познат и със сигурност няма знак за раса от „високи, мъжествени същества”, които някога да са съществували там. Никакъв вид живот не е бил открит от нито една от многото космически сонди, които посетиха Юпитер през 1980те и 1990те години. Това е друга лъжа, която г-жа Уайт е видяла във видение.

 .

Изпит № 2

Вие решете успешен ли е или не?

 

Ние цитирахме три случая, в които г-жа Уайт видя лъжа в своите видения. Повече от тези три случая могат да бъдат споменати, но тези са достатъчни, за да докажат, че нейните видения не са й били дадени от Бог.

 

Изпит № 3

Не могат да крадат писанията си от други

 

Библията идентифицира фалшивите пророци като такива, които крадат писанията си от други хора:

 

„Чух що говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа, като казват: Видях сън, видях сън! Затова, ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които крадат думите Ми всеки от ближния си.” Ер. 23:25, 30

 

Много е било написано относно обширното плагиатство на г-жа Уайт от писанията на други хора. Преди публикуването от Уолтър Рий на книгата „Лъжата на Уайт”, адвентистите твърдяха, че 8 – 10% от книгите на г-жа Уайт са копирани от други автори. Адвентната църква нае един от адвентните учени д-р Фред Велтман, за да изследва книгата „Животът на Исус” и в главите, които той изследва, откри, че 30% или повече бяха копирани от други автори, в зависимост от главата, която е изследвана. След изразходването на много средства и почти осем години на проучване, Велтман потвърди това, което други изследвания показваха, че в зависимост от материала, който е изследван, заимстваното от други автори достига до 90%.1 Др. Велтман отбелязва: „Мълчаливо или ясно формулирано, Елън Уайт и други, говорещи вместо нея, не признаха или отрекоха литературната зависимост от нея... Трябва да призная в самото начало, че според моята преценка, това е най-сериозния проблем, който срещаме с литературната зависимост на Елън Уайт. То нанася удар в сърцето на нейната честност и следователно по този начин на доверието в нея.” (Ministry, Dec. 1990, p. 11,14)

 

Д-р Дон МакАдамс, адвентен учен, заяви на събранието в Глендейл през 1980 год.:

 

„Ако всеки параграф в книгата „Великата Борба”, написана от Елън Уайт е бил правилно обозначен със забележка, тогава всеки един параграф щеше да бъде отбелязан със забележка.”2

 

Нека накратко да прегледаме доказателствата:

 

·        „Патриарси и пророци” е копирана от „Библейска история: Стар Завет” на Едершайм.

·        „Животът на Исус” е копирана от 23 различни източника, включително фантастика.

·        „Великата борба” е копирана от други автори.

·        „Ранни видения” е копирана от Уилям Фой.

·        Здравните реформи, са взети от други хора.

·        Дори цитатите, започващи с „Беше ми показано...” са копирани.

 

Изпит № 3

Вие решете успешен ли е или не?

 

Доказателствата, че тя е откраднала своите „вдъхновени писания” от „своите съседи” са поразителни. Това показва, че тя не издържа третия изпит за пророк. За да изследвате всичките доказателства за плагиатство по-детайлно, кликнете тук.

 

Изпит № 4

Не може да противоречи на Божието Слово

 

„Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване за тях.” Ис. 8:20

 

Внимателно изследване на писанията на г-жа Уайт показва, че тя противоречи на Библията:

 

 

1.            Сатана ли измами Адам?

 

Елън Уайт

Светата Библия

„Сатана, който е баща на лъжата, измами Адам по подобен начин, казвайки ме, че той не трябва да се подчинява на Бог, че той няма да умре, ако престъпи закона.” (Евангелизъм стр. 598)

И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.” (1 тим. 2:14)

 

2. Израел беше ли унищожен от лакомия?

 

Елън Уайт

Светата Библия

„Бог задоволи тяхното желание, давайки им месо и докато те още ядяха, тяхната лакомия предизвика язва.” (Диета и храна” стр. 148)

„А като беше месото още в зъбите им, и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людете, и Господ порази людете с много голяма язва.” (Числа 11:33)

 

3. Може ли да имаме сигурност в спасението си?

 

Елън Уайт

Светата Библия

„Тези, които приемат Спасителя, независимо колко искрено е тяхното убеждение, те никога не трябва да бъдат учени да казват или да чувстват, че са спасени.” (Christ's Object Lessons, p. 155)

„Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” (1 Йоан 5:13)

 

4. Грях е да си болен

 

Елена Уайт

Светата Библия

Грях е да бъдеш болен, тъй като всичките заболявания са резултат от грях. (Здравен реформатор, 1 Авг. 1866)

„Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Йов (`човек непорочен и правдив` Йов 2:3) с лоши циреи от стъпалата на нозете му до темето му.” (Йов 2:7)

 

5. Християните трябва да принасят

жертви за грях

 

Елена Уайт

Светата Библия

„Донесете своите жертви за грях, своите жертви на благодарност и вашите доброволни дарения; смирете сърцата си пред Господ, и ще откриете, че Той винаги е готов да ви приеме и прости.” (Review and Herald,  8 Юли 1880

„но Той, като принесе една жертва за греховете... А гдето има опрощение за тия неща, там вече няма принос за грях. (Евр. 10: 12, 18)

 

6. Кой говореше на Каин?

 

Елън Уайт

Светата Библия

Божественото предупреждение беше предадено чрез един ангел: „Ако правиш добро, не ще ли бъде прието?” (Патриарси и пророци стр. 74)

И Господ рече на Каин: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието?... Тогава излезе Каин от Господнето присъствие...” (Бит. 4:6, 7, 10, 13, 15-16)

 

7. Исус Всемогъщият Бог ли е?

 

Елена Уайт

Светата Библия

„Човекът Исус Христос не беше Всемогъщия Бог. (Писмо 23 1898 год. цитирано в „Адвентен Библейски коментар” том 5 стр. 1129)

Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. (Ис. 9:6)

 

8. Бог мрази ли лошите деца?

 

Елън Уайт

Светата Библия

„Бог обича чистосърдечните, говорещи истината деца, но Той не може да обича тези, които са нечестни... Бог обича тези малки деца, които искат да вършат правда и Той е обещал, че те ще бъдат в Неговото царство. Но, Бог не обича лошите деца... Когато се чувствате изкушавани да говорите нетърпеливо и раздразнително, не забравяйте че Господ ви вижда и няма да ви обича, ако вършите зло.” (Призив към младите стр. 42, 61, 62)

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” (Римл. 5:8)

„Обичайте неприятелите си.” (Лука 6:27)

 

По общо мнение Елън Уайт беше в непрекъснато връзка с небето чрез сънища, видения и посещения от ангели. Как е възможно някой, който има директна връзка с небето, да е в такава ужасна грешка относно Божия характер? Г-жа Уайт каза, че Бог не обича лошите деца. Това е в пълна противоположност с учението на Христос:

 

„И ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо.” (1 Тим. 6:3-4)

 

 

Изпит № 4

Вие решете успешен ли е или не?

 

Макар че противоречията на Елън Уайт с Библията по естество са маловажни, въпреки това, те са противоречия. В някои от горните противоречия, тя всъщност е в противоречие със себе си, но съществуват други места в нейните писания, в които тя е в съгласие с Библията. Осемте противоречия, които изброихме са само малка част от многото случаи, в които г-жа Уайт противоречи на Библията. Освен че противоречи на Библията, г-жа Уайт проповядва доктрината за „Изследователния съд”, която не се среща никъде в Библията. Също така тя разширява Божието Слово като поставя изисквания, които не се срещат в Библията. Поради всичко това, ние трябва да приемем, че тя не издържа този изпит за пророк. За изследването на допълнителни доказателства, кликнете тук.

 

Тест № 5

Трябва да принася добър плод

 

„Пазете се от лъжливите пророци,... От плодовете им ще ги познаете.” (Мат. 7:15-16)

 

Добри плодове: Много хора са били благословени от писанията на Елън Уайт.

Съществуват много прекрасни и вдъхновяващи изказвания в нейните писания (въпреки че някои от тези вдъхновени изказвания, всъщност са написани от други автори). Много хора, включително редактора на този сайт, са намерили книгите „Пътят към Христос” и „Животът на Исус”, да са определено вдъхновяващи. Някои адвентисти твърдят, че са били спасени чрез нейните писания. Други адвентисти твърдят, че свидетелствата на Елън Уайт са им помогнали да надделеят греха. Водели са ги към по-добър живот или са станали по- добри хора. Няма съмнение, че писанията на Елън Уайт са докоснали хиляди хора по положителен начин. Съществуват добри плодове и те трябва да бъдат аплодирани.

 

Лоши плодове: От друга страна, съществуват изказвания, особено в „Свидетелства към църквата”, където г-жа Уайт изявява груба, критична, законническа, осъдителна природа. За нещастие, някои хора твърдят, че те са станали груби, критични, законници и осъдителни, след като са прочели нейните писания. Някои казват, че нейните писания са задържали църквата от напредък към нова светлина. Те казват, че нейните писания са „заключили” църквата в пророчески тълкувания, които нямат никакъв смисъл за света днес. Някои хора коментират, че нейните безбройни правила и закони отнемат много от радостта и задоволството от живота. Други казват, че ударението, поставено от нея, върху усъвършенстване на характера, се отразява в увеличаване на вината в хората. 

 

Изпит № 5

Вие решете издържан ли е или не?

 

Този изпит е субективен. Няма съмнение, че службата на Елена Уайт е допринесла някои добри плодове. Също така има малко съмнение, че нейната служба е допринесла някои лоши плодове. Някои казват, че добрите плодове превъзхождат лошите. Други казват, че има повече лоши плодове, отколкото добри. За да бъдем справедливи към Елън Уайт, ние не можем да кажем, че тя не е издържала този изпит. Обаче, поради отрицателните аспекти в нейната служба, които бяха отбелязани по-горе, ние също така не можем да кажем със сигурност, че тя е издържала този изпит. Този тест е въпросителен. Всеки човек трябва лично да реши за себе си, дали плодовете на г-жа Уайт, са били добри или лоши в зависимост от своята лична опитност.

 

Изпит № 6

Пророците трябва да изграждат

и окуражават другите

 

„А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха.” (1 Кор. 14:3)

 

Сега ще изследваме как Елън Уайт очерни и обезсърчи своите врагове, своите църковни членове, своето семейство, сътрудници и водачите на народа:

 

 

Отношението и към нейните врагове:

 

·        Израел Даммън: Тя видя тези, които се съпротивяваха на виденията  и като „осъдени, прокълнати и изгубени завинаги без надежда.” (Изследване на виденията на г-жа Уайт” 1877)

·        Д. М. Конрайт: „Специален агент на сатана, за да унищожава душата”. (Писмо №1, 1880)

 

·        А. Т. Джонс: „Ти си бил „претеглен на везните и намерен недостатъчен.” (Колекцията на Кресс, стр. 33)

 

·        А. Ф. Балинджър:  Старейшина Балинджър е воден от сатанинските агенти и спиритически невидими водачи.” (Ръкопис № 760, стр. 4)

 

·        Д-р Келог: най-подбуждания от дявола човек.” (Писмо № 2, 1881

·        Тези, които отхвърлиха Уилям Милър: „времето за тяхното спасение е отминало”. (Настоящата истина 1 Август, 1849)

 

·        Адвентистите, които отхвърлиха доктрината за „Затворената врата”: „Те ще умрат в смъртта.” (Ръкопис 11, 1850)

 

Отношението и към църквата

 

Повече от една адвентна църква е била третирана грубо от г-жа Уайт.  Д-р Роналд Грейбил, бивш заместник директор на наследството на Елън Уайт, споделя един такъв случай: „Джеймс (Уайт) защитаваше стила и съдържанието та вестите на своята съпруга, като прикривайки нейните остри нападки ги представяше във възможно най-приемлива светлина. Един следобед през 1867 год., тя беше събрала църквата в Райт, Мичиган,., за да чуе четенето на 51 страници от „свидетелства”, които тя беше написала относно различни членове на църквата. Джеймс казва, че тези, които са били порицани, са останали изненадани да чуят описанието на своето състояние и  били подложени на голям изпит.” (Сила на пророчеството стр. 9)

 

Представете си, да чуете за вашите „грехове”, които са извадени на показ пред цялата църква!

 

Отношението и към децата

 

Д-р Грейбил ни помага да разберем  как е бил третиран сина на Елън Уайт от нея и Джеймс:

 

„Едсън често беше оставян на други семейства, да се грижат за него. Когато родителите му бяха с него те обясняваха честите му заболявания като част от атаките на Сатана над зараждащото се движение, а неговото оздравяване, като доказателство за Божието одобрение относно техните обществени усилия. Така дори и в страданията си, синът им беше само притурка към тяхната кариера.” (Пак там стр. 62)

 

Детството на скитник не беше единствената тежест на Едсън. Той беше също така непрекъснато дразнен /потискан/ с отрицателното сравнение, което родителите му правеха между него и брат му Уили. 

 

След раждането на Уили, Едсън непрекъснато беше порицаван и осъждан, докато неговия по-малък брат непрекъснато получаваше похвали и поощрения. Уили беше „природно добро” бебе, което плачеше рядко, а Едсън беше „по жив и груб” (Пак там, стр. 63)

 

Изглежда, че Едсън е бил уловен в омагьосан кръг. Тъй като той често сбъркваше, от него се очакваше да сбърка и тъй като от него се очакваше да сбърка, той бъркаше отново и отново. Безспорно той също беше обзет от вина, тъй като съветите и упреците, които той получаваше бяха придружени с тежко чувство за греховност и пренебрегнати „задължения”. Често Елън му напомняше, че живота му е „грешка”, че е„по-лош от безполезен” и „провал”. (Пак там стр. 66, цитирано в писмо 6, 1869; 14, 1869; 2а, 1872)

 

Отношението на сестра Уайт към Едсън е в съгласие с нейното фалшиво учение, че Бог не обича непослушните деца. (виж изпит № 4 по-горе)

 

Отношението и към колеги

 

За да илюстрираме, как Елън Уайт третираше своите колеги, ще изследваме примера с отношението и към един от пионерите на адвентното движение Дж. Н. Андрюс. През 1860 год. в писмо до Андрюс и неговата съпруга, дълго 24 страници, г-жа Уайт изказва недоволството си от него, за отказа му да приеме нейните „свидетелства”.

 

„Аз видях, че ума на брат Джон е пострадал силно... Той е бил доведен почти до лудост... Аз видях, че неговото семейство не заема правилна позиция... Те няма да стоят в светлината, докато не се отърсят от миналото, като признаят погрешния си път, на противопоставяне на свидетелствата, които им бяха дадени от Бог... Той размъти ума на Хенри Никълс относно виденията и Хенри не можа да се възстанови... Виденията са или от Бог или от дявола. Не може да има средна позиция, която да бъде взета по този въпрос. (Писмо, 1860 „До брат Дж. Н. Андрюс и сестра Х. Н. Смит”)

 

Независимо от своите съмнения, относно вдъхновението на г-жа Уайт, Андрюс продължаваше да служи на църквата. Той имаше труден живот. През 1878 год. умира съпругата му Анджелина. През 1874 год. той заминава  за Европа с двете си деца като мисионер. През 1878 год. Андрюс се завръща в Америка, за да погребе брат си и дъщеря си Мери. Здравето му се влошава и той не се завръща в Европа до следващата година. Джозеф Смут докладва в пролетното издание на „Адвентно наследство” през 1984 год., че в писмо написано през 1883 год. до Б. Л. Уитни,  г-жа Уайт остро  критикувала Андрюс:

 

Тя казва, че Андрюс е „оставил впечатлението че страда, докато той не е понесъл повече, отколкото обикновените работници в първата им опитност в това дело.” Тя каза за Андрюс, че „ума му е заразен”. Тя смяташе, че Джон Андрюс ще умре и също каза,  „аз не мога да се моля за неговия живот”, тъй като смятам, че той задържаше и все още задържа делото в Швейцария.” Тя завършва като казва, че не желае Андрюс да бъде „ощетен, нито искам делото на Бог да носи пречките и плесента на неговото болно въображение.” (Смут op. cit. Adventist Currents, том 1, #6, стр. 7)

 

Удивително е, че г-жа Уайт дори не може да се моли за Андрюс, един от първите мисионери и автор, който посвети целия си живот на делото на тази църква! Сравнете това със Стефан, който се молеше за своите убийци, когато те го убиваха с камъни. Сравнете това с Исус, който не само, че поиска от Бог да прости на тези, които го убиваха, но също така каза: „молете се за тия, които ви правят пакост”. (Лука 6:28)

 

След това г-жа Уайт написва писмо до Андрюс, което Смут описва като „най-строгото порицание, което тя някога е отправяла към него.” Тя казва:„Ако ти умреш, аз не искам да умреш в измама...”, след което продължава да изрежда дефектите на неговия характер. Според нея семействата Андрюс и Стивънс не са били добри още от самото начало, тя е вярвала, че те са подхранвали желанието на Андрюс, да търси симпатия, да иска да бъде съжаляван, да е смятан като такъв, който страда в лишения и като мъченик. Тя му напомня също за „греха му” да подхранва надежда в себе си както и да скърби за своята съпруга и за дъщеря си, тъй като той скърбеше... Спирайки се подробно на отхвърлянето на нейния съвет към него да се ожени повторно (той не се оженва повторно), тя му казва, че той не е добър баща на своя син, Чарлз. (Пак там, стр. 7, 8) В заключение Смут казва: „явно това писмо е пречупило духа и желанието за живот на Андрюс. Той умря няколко месеца по късно на 21 Октомври 1883 год.

 

Дж. Батлър

 

Докато Батлър беше председател на генералната конференция, той понесе язвителна атака от сестра Уайт. Той описва атаката в писмо до Дж. Х. Келог:

 

„Сестра Уайт ме извика в твоята болница и ми говори в продължение на два или три часа, в момент, когато имах ужасно главоболие. Имах чувството, че главата ми ще експлодира. Аз се сдържах с всяка унция от енергия, която имах и изслушах всичко. Казвам ти, че някои от нещата бяха толкова язвителни, колкото един мъж може да понесе. От време навреме казвах по някоя дума. Тя каза: „ти трябваше да си извън този офис от години.” (Писмо на Батлър до Келог, 9 Юни 1904 год. публикувано в Adventist Currents, том 1, № 5)

 

 

Нападките й срещу Абрахам Линкълн.

 

Д. М. Конрайт описва как г-жа Уайт е отхвърли призива на Абрахам Линкълн за ден на молитва и пост за нацията, която беше разкъсвана от гражданска война:

 

 Г-н Линкълн в своята нужда помоли за молитвите на всички християни и определи дни за пост и молитва. Относно това г-жа Уайт каза: „Аз видях, че този пост е обида за Йехова. О, обявен е национален пост! О, каква обида за Йехова!” (Свидетелства том 1, стр. 257) 

 

Това беше начина, по който тя „симпатизираше” на г-н Линкълн и на нацията в час на нужда. Един ден, преди ужасната битка при Гетсбърг, в която съдбата на нацията щеше да се реши, г-н Линкълн прекара нощта в агонизираща молитва отправена към Всевишния Бог. Това е, което неговите биографи казват. Но нито г-жа Уайт, нито някой от нейните последователи отправи молитва за него или нацията. Аз бях с нея и с тях и знам. Аз бях адвентист в продължение на 28 години, аз никога не се помолих за президента, за конгреса, за губернатора, или който и да е на власт. Аз никога не чух г-жа Уайт или старейшина Уайт, или който и да е от тях да го правят. След тези години аз посещавах често техните събрания, но никога не чух някой да се моли за който и да е държавен служител. (Конрайт, „Животът на г-жа Елън Уайт: Нейните фалшиви претенции оборени”, гл. 15)

 

 

Изпит № 6

Вие решете издържан ли е или не?

 

Когато четем тези и особено случаите с Дж. Н. Андрюс и Едсън Уайт ние сме изправени пред съвършеното разбиране, че Елън Уайт не изпълняваше задължението на пророка, да представи Божия характер чрез „съграждане и насърчение”. Докато някои от съветите и свидетелствата на г-жа Уайт могат истински да бъдат определени като „насърчителни”, много често те бяха отмъстителни, обезкуражителни и унищожителни.

 

Изпит № 8

Пророците трябва да приемат писанията на Павел като заповеди

 

 

 

„Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа.” (1 Кор. 14:37)

 

Г-жа Уайт следваше ли заповедите на Павел? Много промени настъпиха в света след времето на Павел и жените имат нов статут в този свят.  Въпреки това ако искате да изтълкувате буквално това, което Павел каза, без да имате предвид културата в първи век, тогава г-жа Уайт наруши Павловата заповед. Само три стиха по-горе, Павел дава своята заповед, как жените трябва да се държат в църквата:

 

„Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква.” (1 Кор. 14:34-35)

 

„Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение. А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.” (1 Тим. 2:11-12)

 

Изпит № 6

Вие решете издържан ли е или не?

 

 

Много често г-жа Уайт беше на църковния амвон, проповядваща, изнасяща лекции и учеща хората. Това е директно противопоставяне на „заповедите” на Павел.

 

Защо да подлагаме пророците на изпит?

 

Заповедта на Библията е да подлагаме пророците на изпит:

 

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.” (1 Йоан 4:1)

 

 Важно е за нас да изпитваме пророците, защото има много фалшиви пророци в света. Също така Исус предупреди за фалшиви пророци в последните дни:

 

„Защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.” (Мат. 24:24)

 

Исус казва, че ще се издигнат пророци, които много ще изглеждат като истинските пророци и че дори избраните ще бъдат в опасност да бъдат заблудени от тях! Затова е от изключителна важност - да изпитваме пророците и да докажем дали те са изпратени от Бог или не.

 

За щастие Библията ни помага да разберем кой е истински пророк и кой не, като ни предлага шест специфични изпита, които лесно могат да бъдат приложени за всеки пророк, за да установим, дали те говорят от името на Бог. Когато тези изпити са приложат за Елън Г. Уайт, става ясно, че тя пропада на шест от седемте изпита за пророк.

 

Забележки

 

1. Walter T. Rea, Ph.D., "How the Seventh-day Adventist ‘Spirit of Prophecy’ was Born", p. 1.

2. Пак там.