Заличените твърдения за затворената врата от Джеймс Уайт

 

Джеймс заличава 19% от оригиналните видения

 

През 1851 год. Джеймс и Елън Уайт бяха изоставили своето учение, че вратата на спасението е затворена за всеки, освен за привържениците на Милър. Сега, те се изправиха пред проблем. Какво щяха да правят с всичките изказвания, които г-жа Уайт направи, като казваше, че е видяла във видение, че вратата на милостта е затворена? Джеймс разреши тази дилема, като преиздаде виденията на г-жа Уайт в края на 1851 год. в брошура, която беше озаглавена Опитности и идеи. Той извади от нея всички вредни части относно доктрината за затворената врата, включително и цели видения.

 

Както може да си представите, някои от членовете на малката църква бяха против изваждането на цели видения, които те вярваха са били дадени директно от Бог. През 1906 год. г-жа Уайт описва как Джеймс предотврати кризата.

 

В раните години на вестта Бътлър и Харт бяха объркани относно свидетелствата. Опечалени те стенеха и плачеха, но за известно време, не казваха нищо относно причината за тяхното притеснение. След като бяха притиснати, Харт каза, че причината за тяхното поведение е малка брошура, която е била публикувана, като виденията на сестра Уайт и според това, което той знае, някои видения не са били включени в нея. Пред голяма публика те казаха, че започват да губят доверие в делото.

 

Съпругът ми подаде на Харт малка брошура и го помоли да прочете какво пише на корицата. Той прочете: "A Sketch of the Christian Experience and Views of Mrs. E. G. White." (Скици от християнската опитност и идеи на Елън Уайт)

 

За момент имаше тишина и след това съпруга ми обясни, че на нас не ни достигат средства, и затова в началото сме публикували само малка брошура, и той обеща на братята, че когато бъдат събрани достатъчно средства, всички видения ще бъдат публикувани във формата на книга.

 

Бътлър беше дълбоко развълнуван и след като чу обяснението той каза: Нека се преклоним пред Бог. Последваха молитви, сълзи и изповядване, каквито рядко сме чували. Бътлър каза: Братко Уайт, прости ми, аз се страхувах, че ти прикриваш част от светлината, която ние трябва да притежаваме. Прости ми сестра Уайт. След това Божията сила дойде върху събранието по прекрасен начин. (Избрани вести Том 1, стр. 53),

 

 

Опази ли Джеймс обещанието си?

 

Независимо от подобряващото се финансово положение на Джеймс Уайт, по време на оставащите 30 години от неговия живот, той никога не изпълни обещанието си дадено на старейшини Бътлър и Харт. С отминаването на годините църквата се отдалечаваше все повече от ранната си позиция за затворената врата, и водачите и дори започнаха да отричат, че такава идея някога е била подържана и стана ясно, че изваждането и преработката на част от виденията през 1851 год. не е било случайно.

 

Въпрос:

Кои Библейски пророци трябваше да премахнат част от своите писания?