Viaţa lui Ellen White de D.M. Canright

Capitolul 18 - Au călcat Sabatul nouă ani de zile


Evreii şi baptiştii de ziua a şaptea ţin Sabatul aşa cum învaţă Biblia, de la apusul până la apusul soarelui (Lev. 23:32; Marcu 1:32). Liderul Bates i-a făcut pe doamna White şi pe soţul ei să accepte Sabatul în 1846. Fusese căpitan pe mare şi începea ziua la 6 P.M. după orarul de navigare. Aşa că a început Sabatul la fel. Prin el, doamna White a ajuns să-l ţină la el până în 1855 – timp de nouă ani.

Într-un pamflet publicat la New Bedford, Mass., în 1850, intitulat "Controversa Sabatului" paginile 80-82, liderul Bates a scris un articol cu titlul "Începutul Sabatului." El spune: "Nu putem fi prea specifici în acest caz; lui Dumnezeu Îi aparţin toate momentele zilei." Aduce apoi argumente în favoarea orei 6P.M. şi spune: "Prin urmare, după aceeaşi regulă, (şi nu prin alta) ţinem socoteala săptămânilor şi trebuie neapărat să începem ziua scripturistică la 6P.M." În alt pamflet intitulat "Mesajul pecetluirii" publicat în 1849, în acelaşi loc, spune: "Sabatul începe vineri seara, la  6P.M.; toate celelalte cifre sunt o pierdere de vreme" (p. 38).

Aşa că doamna White l-a urmat orbeşte pe Bates şi această practică nescripturistică timp de nouă ani. Acest lucru nu –i mulţumea pe toţi şi s-a iscat o discuţie. Unii pledau pentru răsărit iar alţii pentru apus. Se temeau de o ruptură. Dar influenţa lui Bates era la conducere şi i-a făcut să accepte ora 6P.M.

În 1868, liderul U. Smith a publicat un pamflet intitulat "Viziunile – răspunsuri la obiecţiile aduse," de 144 de pagini. La pagina 90 îl citează pe liderul White: "În două viziuni, doamna White a văzut ceva referitor la timpul începerii sabatului. Prima a avut loc în 1847, la Topsham, Maine. În acea viziune, i s-a arătat că începerea  Sabatului la răsărit era greşită."

Dacă domnul i-ar fi dat aceste viziuni, cât de natural şi de uşor ar i fost că timpul corect era apusul. De ce să-i spună că răsăritul era greşit şi să lase biserica în eroare mai mult de opt ani, în ceea ce priveşte timpul corect? Răspunsul e simplu. Bates era încă la conducere şi se opunea răsăritului, iar ea „vedea” prin ochelarii lui; atâta tot.

În Scrieri timpurii  de doamna White, ediţia din 1882, la paginile 25-28, există un raport al aceleiaşi viziuni de la  Topsham, Maine, în 1847. Ea spune: "Am văzut un înger venind în zbor spre mine. M-a luat repede de la pământ şi m-a dus în cetatea sfântă. " Acolo, a fost dusă de Isus în Locul preasfânt şi i-a arătat chivotul. Isus a deschis chivotul şi i-a arătat Cele Zece Porunci. Ea spune: "Cea de-a patra, Porunca Sabatului, strălucea mai mult decât celelalte. . . Am văzut că sfântul sabat este şi va fi zidul despărţitor dintre adevăratul Israel al lui dumnezeu şi cei necredincioşi." Apoi, pagină după pagină, are viziuni una după alta. Merge adesea în rai, vorbeşte familiar cu Isus şi cu îngerii. I se spune mereu despre Sabat, cât de sfânt este şi că reprezintă pecetea lui Dumnezeu şi că oamenii "sunt încercaţi prin problema Sabatului" (p. 35). De ce nu i s-a spus într-una din aceste vizite că începea Sabatul la vremea greşită, ţinând părţi din două zile? Dar nu i s-a făcut nici măcar o aluzie.

Cum a descoperit până la urmă? Astfel: această problemă dădea naştere la o separare între ei. Aşa că i s-a cerut liderului J. N. Andrews, cel mai învăţat om pe care-l aveau pe atunci, să studieze prolema şi să-şi prezinte concluzia la conferinţa ţinută în Battle Creek, Mich., pe 16 Noiembrie 1855. A făcut asta şi a decis că apusul era timpul din Scriptură pentru a începe Sabatul. Conferinţa a votat pentru a accepta părerea lui şi întreaga denominaţie a trecut de la ora 6P.M. la apus, după nouă ani de eroare în această problemă vitală.

Acest lucru e povestit pe larg de către Smith în "Viziunile – răspunsuri la obiecţiile aduse" paginile 88-93. Apoi, la patru zile după ce Andrews şi conferinţa rezolvase problema, doamna White a avut o viziune în care un înger i-a spus că apusul era timpul corect!!! Smith spune: "După conferinţă, pe 20 noiembrie,  i s-a dat o viziune care stabilea apusul pentru cei care nu se hotărâseră " (p. 93). Acest lucru a supărat-o pe doamna White. Aşa că în acea viziune i s-a plâns îngerului şi a cerut o explicaţie. Ea spune: "Am întrebat de ce s-a întâmplat aşa că trebuie abia acum să schimbăm ora începerii Sabatului. Îngerul a spus 'Vei înţelege, dar nu încă, nu încă'" ("Mărturii" Vol. I., p. 116).

Asta s-a întâmplat acum vreo şaizeci de ani; doamna White a murit; dar explicaţia promisă n-a mai fost dată. Aşa c-o s-o dau eu acum: În viziunile ei vedea doar ceea ce-o învăţa Bates. Când Andrews a trecut la conducere, şi-a schimbat părerile şi a văzut exact ceea ce învăţau el şi cei de la conferinţă. Asta-i tot şi la fel s-a întâmplat cu toate revelaţiile ei.

Observaţi importanţa acestui eşec. Timp de nouă ani, au început cu toţii Sabatul la 6P.M. vinerea. În iunie la ora 6P.M. soarele mai era două ore  cer când începeau Sabatul. Ţineau două ore din ziua de vineri, două ore pe care le muncesc acum. La ora 6P.M., cu soarele încă pe cer timp de două ore sâmbăta, mergeau la muncă – la arat, spălat, etc. Lucrau două ore din Sabat, timpul sfânt, aşa cum îl consideră ei acum. În decembrie era invers; lucrau două ore vinerea după ce începea Sabatul şi ţineau două ore sâmbăta seara după ce se termina Sabatul! Aşa că de fapt au călcat Sabatul în fiecare săptămână timp de nouă ani de zile. Şi toate astea în timpul  frecventelor conversaţii despre sfinţenia sacrului Sabat ale doamnei White cu Isus şi cu îngerii! Oare nu i-a luat pe Bates şi pe Andrews drept îngeri?


Previous Capitolul Next Capitolul BACK HOME