Pagina Web despre Ellen G. White
Pagina Web despre Ellen G. White
Ultimele descoperiri despre Ellen White

În lume au iesit multi prooroci mincinosi. 1Ioan 4:1

"Aceste carti...vor trece testul investigatiilor"

Comparaţie între profetul mormon Joseph Smith şi Ellen White!

Observaţie:Citatele de mai jos descoperă asemănări uimitoare în ceea ce priveşte experienţa şi mesajul. Vă rugăm să e citiţi şi să trageţi propriile dvs. concluzii.

 

Primele experienţe asemănătoare

Joseph Smith, Perla de mare preţ

Ellen White, Mărturii I, Schiţe din viaţă

...O vreme mi s-a părut că sunt condamnat la o distrugere instantanee... 48:15

...mi se părea că am fost salvată din iad... 1M 31; SV 161

În jurul meu se strângea un întuneric gros şi o vreme mi s-a părut că sunt condamnat... 48:15

Un întuneric complet s-a lăsat peste mine şi mi se părea că n-am cum să mai ies dintre umbre... 1M 25; SV 153

Exact deasupra capului meu am văzut un stâlp de foc... 48:16

Am visat că văd ...un stâlp imens...de care era legat un miel mutilat şi sângerând.. În faţa mielului se înălţau scaune pe care stăteau oameni... Părea că străluceşte lumina din rai..." 1M 27; SV 155
NOTĂ: Descrierea "stâlpilor,"a "scaunelor înălţate," a "luminii" şi a "mielului" legat de un"stâlp" sunt toate elemente ale ceremoniilor secrete ale templului din secta mormonilor.

Când mi-am venit din nou în fire, am văzut că stăteam întins pe spate, cu faţa spre rai. Când m-a părăsit lumina, am rămas fără putere: Dar după ce mi-am revenit puţin, am plecat acasă... 48:20

În timp ce zăceam acolo neajutorat, prin faţa ochilor mi-au trecut scene de frumuseţe şi slavă şi mi se părea că am atins siguranţa şi pacea raiului. În cele din urmă, mi-am recăpătat puterile şi m-am ridicat... 1M 29; SV 157

Sprijinită de cămin, mama m-a întrebat ce se întâmplă. I-am răspuns „Nu-i nimic, totul e în ordine – mă simt destul de bine.” Apoi i-am spus mamei... 48:20

I-am împărtăşit toate durerile şi îndoielile mele mamei mele. Ea m-a încurajat cu dragoste... SV 157

...Am prins prilejul să-i povestesc viziunea pe care am avut-o...a tratat-o cu...mult dispreţ, spunând că totul venea de la diavol... 48:21

...mi se părea interzis să povestesc viziunea mea într-un asemenea mediu... Acuzau viziunile mele că vin de la diavol .. SV 229;231

Drept urmare a acestor lucruri, adesea mă simţeam condamnat pentru slăbiciunile şi imperfecţiunile mele; când, în seara de 21 septembrie, menţionată mai sus, după ce mă băgasem în pat, am început să mă rog fierbinte Celui Atotputernic pentru iertarea tuturor păcatelor mele... 50:29

...Cuvinte de condamnare îmi sunau în urechi zi şi noapte şi strigam neîncetat către Dumnezeu "Ce să fac ca să fiu mântuită?"...Uneori, o noapte întreagă nu îndrăzneam să închid ochii ci…îngenuncheam pe podea şi mă rugam în tăcere... 1M 23,26

Asemănări în mesaj şi misiune

Joseph Smith

Ellen White

Dumnezeu avea o lucrare pentru mine... PMP 51:33

Dumnezeu mi-a dat o lucrare... 5M 19

În străinătate a ajuns zvonul că nu mai pretind că sunt profet. Am spus-o ironic Sabatul trecut: Am presupus că veţi înţelege cu toţii. N-am renunţat la ideea de a fi profet dar n-aveam nici un chef să pretind că sunt. V5:516

...Am acceptat o invitaţie să-l văd pe judecătorul papă în camera sa şi am petrecut o oră de conversaţie cu înălţimea sa , în timp ce i-am explicat că nu pretind că sunt un profet , la fel cum nu pretind nici aceia care pretind că sunt predicatori ai dreptăţii; şi că mărturia lui Isus este spiritul profeţiei. V5:231,232

Nu sunt un profet, aşa cum am spus Sabatul de ieri. Nu pretind că sunt un lider. Pur şi simplu pretind că sunt un mesager al lui Dumnezeu şi asta am pretins întotdeauna. (Afirmaţie făcută pe 1 Oct. 1904 a cortul din Battle Creek; citată în Cartea albastră, p. 11,12, Charles Stewart)

De ce n-am pretins că sunt un profet?—Deoarece în aceste zile, mulţi din cei care pretind cu curaj că sunt profeţi sunt o ruşine pentru cauza lui Hristos; şi pentru că lucrarea mea include mult mai mult decât înseamnă cuvântul „profet". Review and Herald, Iul. 26, 1907

Şi iată că vor publica asta şi Satan le va împietri inimile ca să-i aţâţe la mânie împotriva ta ca să nu creadă cuvintele mele. Astfel crede Satan că va distruge mărturia ta în această generaţie, pentru ca lucrarea să nu înainteze în această generaţie. DC 10:32,33

Spiritul lui Satan exprimat în priviri şi cuvinte anula efectul Mărturiilor Duhului lui dumnezeu…Şi câtă vreme auziţi chemarea azi, dacă auziţi vocea lui, nu vă împietriţi inimile, ca atunci în pustie. Mărturie Specială către biserica din Battle Creek, 9.

...aveam şi spiritul profeţiei... PMP 56:73

...Domnul S-a manifestat prin spiritul profeţiei... 5M 64

Pentru că minţile noastre erau luminate acum începeam să înţelegem Scriptura şi adevăratul înţeles şi sens al pasajelor mai misterioase care ni se revelau într-un mod pe care nu-l mai experimentasem înainte şi nici măcar nu ne gândisem la el... PMP 57:74

...când fraţii care se adunaseră pentru studiu au ajuns în punctul în care n-au putut merge mai departe şi au recurs la rugăciunea sinceră, atunci spiritul lui dumnezeu venea peste ei. Eram răpită în viziune şi învăţată în ceea ce priveşte relaţia Scripturii cu Scriptura. Review and Herald, iunie 14, 1906

Am răspuns că nu trebuie să mă alătur niciunuia din ei căci se înşelau cu toţii; Iar Personajul care mi s-a adresat mi-a spus că toate crezurile lor erau o urâciune înaintea lui;şi că toţi aceşti profesori erau corupţi; că: "se apropie de mine cu buzele lor dar inimile lor sunt departe de mine, învaţă porunci omeneşti în loc de doctrine..." PMP 48:17-20

Mi s-a arătat nevoia ca aceia care cred că noi avem ultimul mesaj al harului să fie separaţi de aceia care zilnic înghit noi erori. Am văzut că nici cei tineri, nici cei bătrâni nu trebui e să meargă l a întrunirile lor; căci e greşit să-i încurajăm astfel căci ei învaţă erori care sunt o otravă mortală pentru suflet şi în loc de doctrine învaţă poruncile oamenilor. Scrieri timpurii, p. 124

..Cartea lui Mormon...conţine adevărul şi cuvântul lui Dumnezeu. DC 19:26

...În cărţile mele este scris adevărul, susţinut de „Aşa spune Domnul”. Scrisoare, 6 martie 1906

Şi apoi tu vei transmite ceea ce Dumnezeu ţi-a dat vedere şi putere să traduci, vei transmite ceea ce e sacru... DC 3:12

Soră Fannie...ai lucrat cu lucruri sacre... Scrisoare către Fannie Bolton, Feb. 6, 1894

 

 

Informaţii pentru comandă

Aceste citate sunt fragmente dintr-un document de 34 de pagini. Pentru comandă, trimiteţi o cerere a acestui document, plus 2.00$ la:

SDA Outreach
P.O. Box 39607
Phoenix, AZ 85069